Zespół specjalistów

Zespół specjalistów

Pomoc pacjentowi i jego rodzinie niejednokrotnie wymaga pracy terapeutycznej z psychologiem, pedagogem, logopedą, konsultacji lekarzy innych specjalności.

Działam w zespole. Współpracuję z magistrami psychologii oraz pedagogiki.

W komfortowym gabinecie przy Al. Wolności 77 w Częstochowie możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologicznej i pedagogicznej profilowanej dla konkretnego pacjenta i jego rodziny. Istnieje możliwość terapii indywidualnej i grupowej. Współtworzę grupy dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych osób pracujące nad poprawą kompetencji społecznych, zdolności komunikacyjnych, lękiem społecznym.

Specjaliści z którymi pracuję, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, prowadząc samodoskonalenie, co jest takż ei moim udziałem.

Wymieniając informacje dotyczące leczenia i terapii (każdorazowo za zgodą pacjenta i jedynie pod tym warunkiem), zachowujemy sprawny przepływ informacji celem większej skuteczności i sprawności diagnozy i terapii.