Co leczę?

Co leczę?

Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych.

Celem informacji wymienię niektóre z nich, nie starając się przytaczać psychiatrycznej klasyfikacji.

Oferuję pomoc w:

  • zaburzeniach nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia, zaburzenia nastroju w trudnościach adaptacyjnych i uzależnieniu)
  • psychozach (schizofrenii, innych zaburzeniach urojeniowych, także związanych ze starzeniem się, naduzywaniem substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki -w tym tzw. Dopalacze)
  • zaburzeniach pamięci (obniżenie zdolności poznawczych, otępienie, w tym choroba Alzheimera)
  • zaburzeniach osobowości i zachowania związanych ze schorzeniami centralnego ukłądu nerowego (np. po udarze mózgu, po zabiegach neurochrurgicznych)
  • zaburzeniach nerwicowych (fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsycjne, nerwice manifestujące się poprzez objawy somatyczne)
  • zaburzeniach snu
  • problemach funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo
  • problemach rozwojowych (autyzm dziecięcy i zespół Aspergera, zaburzenia emocjonalne u dzieci, tiki, skłonność do samookaleczeń, zaburzenia związane z adolescencją czyli dorastaniem)
  • trudnościach psychicznych dotykających osoby przeżywające kryzys (utrata pracy, rozpad związku, żałoba, przeżycie wypadku komunikacyjnego, napaści);
  • trudnościach seksualnych;